A A A K K K
для людей із порушенням зору
Сватівська районна рада
Луганська область

Запобігання проявам корупції

До уваги депутатів Сватівської районної ради восьмого скликання!

З 1 січня 2021 року розпочався етап подання щорічних (за 2020 рік) електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який триватиме до 24 год. 00 хв. 31 березня 2021 року.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці, інші суб’єкти декларування, зобов’язані до 1 квітня подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) за минулий рік за формою, яку визначає Національне агентство.

Відповідно до частини 1 статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З більш детальною інформацією щодо Е-декларування можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції https://nazk.gov.ua.

У разі виникнення питань щодо заповнення декларацій, Ви можете звернутися до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Сватівської районної ради за телефоном 3-43-55.

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова районної ради

________Л.П. Русанова

«23» грудня 2020 р.

 

 

Заходи

щодо попередження проявів корупції серед посадових осіб виконавчого апарату Сватівської районної ради Луганської області на 2021 - 2022 роки

 

з/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Примітка

  1.  

Здійснювати моніторинг виконання заходів щодо запобігання корупції, вивчати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства в Сватівській районній раді Луганської області.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Постійно

 

  1.  

Посилити роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання корупційним проявам серед посадових осібвиконавчого апарату районної ради, звернувши особливу увагу на знання вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань служби в органах місцевого самоврядування та антикорупційної політики.

Начальники відділів,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

 

  1.  

Вживати заходи щодо дотримання працівниками районної ради загальних правил поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування.

Начальники відділів

Постійно

 

4.

Здійснювати організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством.

Відділ організаційно-кадрової роботи

Протягом 2021-2022 років

 

5.

Вживати заходи щодо підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та Закону України «Про запобігання корупції».

Відділ організаційно-кадрової роботи

Протягом 2021-2022 років

 

6.

Посилити контроль щодо заборони одержання посадовими особами районної ради від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами України.

Начальники відділів,Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

 

7.

Систематично узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо посадових осіб виконавчого апарату районної ради, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, для ведення бази даних на зазначених осіб та застосування до винних відповідних заходів реагування, передбачених Законами України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За необхід­ності

 

8.

Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед посадових осіб виконавчого апарату районної ради. Невідкладно повідомляти голову районної ради про наявність конфлікту інтересів.

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

 

 

9.

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційного правопорушення посадовими особами виконавчого апарату районної ради, чи одержання інформації про нього, вживати заходів щодо його припинення, інформувати голову районної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За необхід­ності

 

10.

Дотримуватись встановлених чинним законодавством вимог при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад (посадових осіб виконавчого апарату районної ради), стажування, атестації, просуванні по службі, формуванні кадрового резерву, присвоєнні чергового рангу

Заступник голови районної ради,

Відділ організаційно-кадрової роботи

Протягом 2021-2022 років

 

11.

Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами виконавчого апарату та депутатами районної ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

До 1 квітня 2021-2022 років

 

12.

З метою виявлення причин, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства, забезпечити проведення службового розслідування щодо осіб, які допустили відповідні порушення.

Відділ організаційно-кадрової роботи,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За необхід­ності

 

13.

Забезпечити доступ громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів районної ради. Розміщувати проекти нормативно-правових актів на сторінці районної ради офіційного веб-сайту Сватівської районної державної адміністрації.

Керуючий справами районної ради

Постійно

 

14.

Контролювати використання комунального майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків посадовими особами виконавчого апарату районної ради або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями.

Відділ з питань комунальної власності, юридичного  забезпечення

Постійно

 

15.

Цілеспрямовано проводити організаційні заходи із запобігання порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів в районній раді .

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Постійно

 

16.

З метою формування негативного ставлення громадян до корупційних явищ, висвітлювати у засобах масової інформації антикорупційні заходи, що вживаються районною радою.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2021-2022 років

 

17.

Особливу увагу приділяти розгляду звернень громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених посадовими особами виконавчого апарату Сватівської районної ради, у разі необхідності проводити їх аналіз

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

За необхід­ності

 

18.

3 метою поширення знань, необхідних для ефективного виконання завдань щодо запобігання проявам корупції, підвищення рівня правової культури,систематично планувати та проводити тематичні наради, семінари із посадовими особами виконавчого апарату районної ради з питань недопущення корупційних правопорушень.

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2021-2022 років

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції:                                                      Олег Тищенко                                                                           

 

 

 

 

ШАНОВНІ ДЕПУТАТИ!

     25 жовтня 2020 року відбудуться вибори до місцевих рад, у тому числі до Сватівської районної ради Луганської області.

     Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

     З метою реалізації антикорупційного законодавства України та запобігання корупційним правопорушенням, виконавчий апарат Сватівської районної ради Луганської області попереджає депутатів районної ради 7 скликання про необхідність подання електронних декларацій "перед звільненням".

     Декларація "перед звільненням" – декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

     Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду (з 01.01.2020 р. по 01.10.2020 р.). Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, тобто день відкриття першої сесії Сватівської районної ради Луганської області нового скликання. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону.

     Крім того, в наступному році в період з 01 січня 2021 року по 31 березня 2021 року (включно) депутати Сватівської районної ради Луганської області   7 скликання повинні подати декларацію "після звільнення" за 2020 рік.

     Декларація "після звільнення" – декларація, яка подається відповідно до абзацу другого частини другої статті 45 Закону до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Інформація про місце роботи (проходження служби) та займану посаду суб’єкта декларування у такій декларації зазначається відповідно до місця роботи (проходження служби) та займаної посади, перебування (проходження) на яких зумовили обов’язок подання такої декларації.

     Звертаємо увагу, що несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Виконавчий апарат районної ради

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ ДЕПУТАТИ!

     З метою реалізації антикорупційного законодавства України та запобігання корупційним правопорушенням, виконавчий апарат Сватівської районної ради Луганської області попереджає депутатів районної ради 7 скликання про необхідність подання в термін до 01 квітня 2020 року щорічних електронних декларацій за 2019 рік.

     Звертаємо увагу, що Законом України від 02.10.2019 № 140-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» внесено низку змін, зокрема до статей 1, 3, 45, 46 та 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

     У розумінні статті 1 Закону членами сім’ї суб’єкта декларування є:

     а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

     б) близькі особи суб’єкта – батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом;

     в) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

     Тому декларуванню у розділі 2.2 «Відомості про членів сім’ї суб’єкта декларування» підлягають відомості про неповнолітню дитину самого суб’єкта декларування, навіть якщо ця дитина проживає в іншій сім’ї.

     У цілях розділу VII Закону «Фінансовий контроль» членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

     Відповідно до пункту 81 частини 1 статті 46 розділу VII Закону, з 1 січня 2020 року суб’єкти декларування мають внести в декларацію відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї). Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї, незалежно від наявності залишку коштів на них станом на 31 грудня звітного періоду.

     Завершення строку дії банківської картки не тягне за собою автоматичне закриття банківського рахунку. Тому відомості про такий рахунок необхідно зазначити у розділі 12.1 декларації.

     Також з 1 січня 2020 року суб’єктам декларування необхідно відображати у розділі 12.1 декларації відомості про банківську або фінансову установу, в якій у звітному періоді у суб’єкта декларування або членів його сім’ї був доступ до банківського сейфу. Такі відомості зазначаються незалежно від фактичного зберігання у сейфі майна станом на 31 грудня звітного періоду у разі, якщо суб’єкт декларування або члени його сім’ї на кінець звітного періоду або протягом 183 календарних днів мав чи має доступ до такого сейфу.

     Згідно зі статтею 52 розділу VII Закону суб’єкти декларування зобов’язані у десятиденний строк повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про:

     1. Відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента (частина 1 статті 52 Закону);

     Такі обставини виникають, зокрема, при вступі неповнолітніх членів сім’ї суб’єкта декларування до навчальних закладів за межами України.

     2. Суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, (частина 2 статті 52 Закону).

     При цьому положення частини 2 цієї статті застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 Закону.

     При заповненні щорічної декларації дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів звітного періоду.

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова районної ради

________В.В. Сліпець

« 8 » січня  2019 р.

 

Заходи

щодо попередження проявів корупції серед посадових осіб виконавчого апарату

Сватівської районної ради Луганської області на 2019 - 2020 роки

 

з/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Примітка

  1.  

Здійснювати моніторинг виконання заходів щодо запобігання корупції, вивчати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства в Сватівській районній раді Луганської області.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Постійно

 

  1.  

Посилити роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання корупційним проявам серед посадових осіб виконавчого апарату районної ради, звернувши особливу увагу на знання вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань служби в органах місцевого самоврядування та антикорупційної політики.

Начальники відділів,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

 

  1.  

Вживати заходи щодо дотримання працівниками районної ради загальних правил поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування.

Начальники відділів

Постійно

 

4.

Здійснювати організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством.

Відділ організаційно-кадрової роботи

Протягом 2019-2020 років

 

5.

Вживати заходи щодо підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та Закону України «Про запобігання корупції».

Відділ організаційно-кадрової роботи

Протягом 2019-2020 років

 

6.

Посилити контроль щодо заборони одержання посадовими особами районної ради від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами України.

Начальники відділів, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

 

7.

Систематично узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо посадових осіб виконавчого апарату районної ради, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, для ведення бази даних на зазначених осіб та застосування до винних відповідних заходів реагування, передбачених Законами України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За необхід­ності

 

8.

Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед посадових осіб виконавчого апарату районної ради. Невідкладно повідомляти голову районної ради про наявність конфлікту інтересів.

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

 

 

9.

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційного правопорушення посадовими особами виконавчого апарату районної ради, чи одержання інформації про нього, вживати заходів щодо його припинення, інформувати голову районної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За необхід­ності

 

10.

Дотримуватись встановлених чинним законодавством вимог при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад (посадових осіб виконавчого апарату районної ради), стажування, атестації, просуванні по службі, формуванні кадрового резерву, присвоєнні чергового рангу

Заступник голови районної ради,

Відділ організаційно-кадрової роботи

Протягом 2019-2020 років

 

11.

Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами виконавчого апарату та депутатами районної ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

До 1 квітня 2019-2020 років

 

12.

З метою виявлення причин, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства, забезпечити проведення службового розслідування щодо осіб, які допустили відповідні порушення.

Відділ організаційно-кадрової роботи,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За необхід­ності

 

13.

Забезпечити доступ громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів районної ради. Розміщувати проекти нормативно-правових актів на сторінці районної ради офіційного веб-сайту Сватівської районної державної адміністрації.

Керуючий справами районної ради

Постійно

 

14.

Контролювати використання комунального майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків посадовими особами виконавчого апарату районної ради або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями.

Відділ з питань комунальної власності, юридичного  забезпечення

Постійно

 

15.

Цілеспрямовано проводити організаційні заходи із запобігання порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів в районній раді .

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Постійно

 

16.

З метою формування негативного ставлення громадян до корупційних явищ, висвітлювати у засобах масової інформації антикорупційні заходи, що вживаються районною радою.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2019-2020 років

 

17.

Особливу увагу приділяти розгляду звернень громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених посадовими особами виконавчого апарату Сватівської районної ради, у разі необхідності проводити їх аналіз

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За необхід­ності

 

18.

3 метою поширення знань, необхідних для ефективного виконання завдань щодо запобігання проявам корупції, підвищення рівня правової культури, систематично планувати та проводити тематичні наради, семінари із посадовими особами виконавчого апарату районної ради з питань недопущення корупційних правопорушень.

Керуючий справами районної ради,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2019-2020 років

 

 

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції:                                                                                                              Віктор НАБОК

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова районної ради

________В.В. Сліпець

« 8 » січня 2019 р

 

Аналіз

результатів проведення антикорупційних заходів

виконавчим апаратом Сватівської районної ради Луганської області за 2017 - 2018 роки

 

     Демократичні перетворення, що нині відбуваються в Україні, супроводжуються складними процесами реформування політичних, економічних і правових відносин. Однією з найважливіших складових цього вкрай непростого процесу є запобігання та протидія корупції.

     Робота щодо запобігання корупційним проявам серед посадових осіб виконавчого апарату Сватівської районної ради Луганської області протягом 2017-2018 років здійснювалася відповідно до вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування. На виконання вищенаведених нормативно-правових актів України, прийняте розпорядження голови районної ради від 3 січня 2017 року № 02/01/1, яким затверджено план запобіжних заходів щодо попередження проявів корупції серед посадових осіб виконавчого апарату Сватівської районної ради Луганської області на 2017-2018 роки.

     З метою попередження порушень вимог антикорупційного законодавства зазначена робота здійснювалась в межах повноважень у відповідності до зазначеного плану заходів.

     Спеціалісти відділу з питань комунальної власності, юридичного забезпечення постійно знайомили посадових осіб з антикорупційним законодавством. Зміни в антикорупційному законодавстві обговорювались на апаратних нарадах голови районної ради.

     Кандидати на посади в органи місцевого самоврядування та посадові особи виконавчого апарату районної ради ознайомлені із попередженнями про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

     Дотримується законодавство України під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень районної ради: 2017 рік – 8 сесій, на них прийнято 160 рішень; у 2018 році – 9 сесій, на них прийнято 193 рішення.

     Проекти рішень оприлюднювалися на сторінці районної ради офіційного веб-сайту Сватівської районної державної адміністрації та на інформаційному стенді Сватівської районної ради.

     Рішенням 12 сесії Сватівської районної ради Луганської області 7 скликання від 18.08.2016 № 12/4 прийнято «Районну комплексну Програму у сфері протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території Сватівського району на 2016-2020 роки».

     Інформації Старобільської місцевої прокуратури Луганської області та Сватівського ВП ГУ НП в Луганській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності правоохоронних органів на території Сватівського району заслухані на 17-ій сесії 16.02.2017 та 23-ій сесії 21.09.2017; на 26-ій сесії 21.02.2018 та 30-ій сесії 06.09.2018.

     Голова Сватівської районної ради Сліпець В.В. звітувала про роботу районної ради: за 2016 рік на 16-ій сесії районної ради 23.12.2016; за 2017 рік на 26-ій сесії районної ради 21.02.2017. Звіти розміщено на сторінці районної ради офіційного веб-сайту Сватівської райдержадміністрації.

     Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2017 році Сватівською районною радою надано відповіді на 10 запитів, у 2018 році – на 7 запитів.

     У 2017 році Сватівською районною радою відповідно до Закону України «Про звернення громадян» розглянуто 67 звернень, з них задоволено 37 звернень. У 2018 році розглянуто 61 звернення громадян, з них задоволено 24 звернення.

     Структура, схеми посадових окладів, умови оплати праці та Положення про порядок преміювання та Положення про умови виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівників виконавчого апарату та зміни до них затверджені на пленарних засіданнях сесій рішеннями районної ради. Проводиться аналіз кількісного та якісного складу виконавчого апарату, щорічна оцінка діяльності посадових осіб пройшла згідно із графіком:

2017 рік - 5 посадових осіб,

2018 рік - 5 посадових осіб.

Атестація:

2017 рік - 3 посадові особи;

2018 рік - 3 посадові особи.

     У грудні місяці формується кадровий резерв на 9 посад у кількості 15 осіб. До кадрового резерву зараховані особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування, мають відповідну кваліфікацію та освіту. У 2018 році з кадрового резерву на посаду провідного спеціаліста відділу з питань комунальної власності, юридичного забезпечення виконавчого апарату Сватівської районної ради була переведена спеціаліст І категорії цього ж відділу Карнаухова О.М.

     Керуючись Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668, з урахуванням особливостей проходження служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», прийнято на вакантні посади, як такі, що пройшли за конкурсом, спеціаліста І категорії-юрисконсульта відділу з питань комунальної власності, юридичного забезпечення Набока В.С. та головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення   Набок Н.В.

     Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у 2017-2018 роках діяли відповідно до покладених на них завдань. Надавалась консультативно-роз’яснювальна допомога посадовим особам органів місцевого самоврядування та депутатам районної ради щодо щорічного подання до 1 квітня шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. Також надавалась консультативна допомога особам, які припиняють та які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо подання декларацій перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, та зобов’язання наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію за минулий рік.

     Начальниками відділів виконавчого апарату Сватівської районної ради проводилась роз’яснювальна робота щодо попередження працівників про неможливість використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі сприяння: фізичним або юридичним особам в одержанні субвенцій, дотацій, кредитів, пільг; призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду; надання переваги фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою рішень.

     Вживались заходи до виявлення конфлікту інтересів та його усуненню. Здійснювався контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, голові районної ради вносились пропозиції щодо усунення таких ризиків під час прийняття рішень сесією ради.

     Депутатам районної ради вручені пам’ятки Про їх особистий обов’язок повідомляти про конфлікт інтересів під час прийняття рішень на сесії ради.

     Начальники відділів виконавчого апарату районної ради здійснювали співбесіди із працівниками відділів щодо дотримання загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими під час виконання своїх службових повноважень, обов’язку дотримання підтримки морального клімату в колективі.

     У 2017 та 2018 роках проведено процедуру публічних закупівель природного газу у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

     Керуючим справами районної ради та відділом з питань комунальної власності, юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради контролювалось виконання умов договорів оренди та правового регулювання комунальним майном та особливостей використання Закону України «Про запобігання корупції» в майнових відносинах.

     Начальники відділів виконавчого апарату районної ради здійснювали контроль за збереженням майна, що перебуває на балансі Сватівської районної ради, забезпечили відповідальне ставлення до нього. У зазначений період не допущено фактів марнотратства, незаконного використання бюджетних коштів.

     Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, районна рада діяла відповідно до плану діяльності Сватівської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів. У 2017-2018 роках прийнятий один регуляторний акт «Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Сватівського району».

     З метою одержання зауважень і пропозицій регуляторний акт попередньо був оприлюднений на сторінці районної ради офіційного веб-сайту Сватівської райдержадміністрації та у щотижневій газеті «Новини Сватівщини» від 26 жовтня 2017 року № 43 (12014). Після отримання зауважень та пропозицій проект регуляторного акту був направлений до Державної регуляторної служби України для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проектів відповідно до принципів державної регуляторної політики.  Відповідно до вимог чинного законодавства виконавчим апаратом районної ради здійснюється відстеження результативності раніше прийнятих регуляторних актів.

     Сватівська районна рада всіляко сприяє тому, щоб кожен працівник відчув свою відповідальність за досягнення загальної мети створення вільного від корупції органу, аби в рамках виконання своїх завдань сторонні особи не мали можливості впливати на прийняті рішення.

     З метою своєчасного запобігання фактам службових зловживань і корупційних проявів з боку виконавчого апарату районної ради систематично на апаратних нарадах розглядались питання щодо неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства України.

     Для одержання зауважень і пропозицій громадськості, на сторінці районної ради офіційного веб-сайту Сватівської районної державної адміністрації розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом, та інша інформація, що стосується діяльності районної ради.

Висновок:

     Посадові особи виконавчого апарату районної ради упродовж 2017-2018 років не притягувалися до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення. Всі працівники районної ради дотримувались Регламенту роботи районної ради та правил внутрішнього трудового розпорядку. У звітний період звернень щодо можливих проявів корупції працівниками районної ради від правоохоронних органів та громадян не надходило.

     Сватівська районна рада, в межах наданих повноважень, проводить роботу з реалізації вимог нормативно-правових актів антикорупційного спрямування, сприяє підвищенню рівня правової свідомості посадових осіб виконавчого апарату та депутатів районної ради.

     Питання реалізації заходів щодо запобігання корупції в Сватівській районній раді знаходиться на постійному контролі. Затверджений план заходів є дієвим інструментом, який дає можливість проводити певні профілактичні, роз’яснювальні та попереджувальні роботи серед працівників виконавчого апарату районної ради, що в свою чергу попереджує запобігання негативним корупційним проявам в майбутньому.

Пропозиції:

     З метою дотримання законодавства про запобігання корупції необхідно:

     - особливу увагу приділяти розгляду звернень громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених посадовими особами виконавчого апарату Сватівської районної ради та у разі необхідності проводити їх аналіз;

     - систематично проводити консультативно-роз’яснювальну роботу з працівниками та депутатами районної ради по дотриманню вимог антикорупційного законодавства;

     - підвищувати ефективність реалізації заходів щодо запобігання корупції;

     - формувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії корупції.

 

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції:                                             Віктор НАБОК

 

 

 

 

СВАТІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 

 

« 8 » січня 2019 р.

м. Сватове

№ 1

 

 

 

Про заходи щодо дотримання

антикорупційного законодавства

на 2019-2020 роки

 

     

     З метою реалізації антикорупційного законодавства України, здійснення контролю за його додержанням посадовими особами виконавчого апарату Сватівської районної ради Луганської області та запобігання проявам корупції, відповідно до ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції», ст. ст. 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

     1. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Набоку В.С., головному спеціалісту-юрисконсульту відділу з питань комунальної власності, юридичного забезпечення:

     1.1. здійснити аналіз результатів проведення антикорупційних заходів виконавчим апаратом Сватівської районної ради Луганської області за 2017-2018 роки;

     1.2. розробити план заходів щодо попередження проявів корупції серед посадових осіб виконавчого апарату Сватівської районної ради Луганської області на 2019-2020 роки.

 

 

Голова                                                                                 Віта СЛІПЕЦЬ

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь