Сватівська районна рада
Сватівський район, Луганська область

Вакансії

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської обасті

 

Матеріали та критерії оцінювання для конкурсних випробувань претендентів на вакантну посаду директора Сватівської загальоосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області

 

 

 

 

 

Пртокол № 1 конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області від 02.09.2020 р.

 

 

 

 

 

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора Коломийчиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області

 

Матеріали та критерії оцінювання для конкурсних випробувань претендентів на вакантну посаду директора Коломийчиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області

 

 

 

 

 

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області

 

Матеріали та критеріїв оцінювання для конкурсних випробувань претендентів на вакантну посаду директора Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області

 

 

 

 

 

Протокол № 1 конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади диретора Сватвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області від 14.07.2020 р.

 

Матеріали та критеріїв оцінювання для конкурсних випробувань претендентів на вакантну посаду директора Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області

 

Оголошення  про конкурс на заміщення вакантної посади директора Сватівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ Сватівської районної ради Луганської області про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

Перелік тестових питань на знання законодавства з варіантами відповідей можна переглянути за посиланням:

https://nads.gov.ua/testuvannya-kandidativ-na-posadi-derzhavnoyi-sluzhbi/perelik-testovih-pitan-na-znannya-zakonodavstva-z-variantami-vidpovidej

 

 

 

 

 

 

 

     Протокол № 3 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СВАТІВСЬКОЇ РАОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 16.04.2020 р. 

     Конкурсна пропозиція кандидата на посаду директора КНП "Сватівська багатопрофільна лікарня" Сватівської районної ради Луганської області Пісарєвої Ольги Олександрівни

     Конкурсна пропозиція кандидата на посаду директора КНП "Сватівська багатопрофільна лікарня" Сватівської районної ради Луганської області Риженкової Олени Анатоліївни

 

 

 

 

 

     Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІАКРНЯ" СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 13.04.2020 р.

 

 

 

 

 

     Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 13.03.2020 р.

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення повторного конкурсу на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     Правові підстави проведення конкурсу: ч. 9 ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок), розпорядження голови Сватівської районної ради Луганської області від 10.03.2020 р. № 1-ку «Про проведення повторного конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Сватівська багатопрофільна лікарня» Сватівської районної ради Луганської області», протокол № 1 від 13.03.2020 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Сватівська багатопрофільна  лікарня» Сватівської районної ради Луганської області.

 

     Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - Підприємство).

     Юридичне та фактичне місце знаходження Підприємства: провулок Промисловий, 11, місто Сватове, Луганська область, 92600.

     Основні напрями діяльності Підприємства:

- створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом, ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я;

- медичний контроль за перебігом вагітності, ведення пологів і післяпологового періоду;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі в повному обсязі спеціалізованої кваліфікованої стоматологічної допомоги;

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- проведення профілактичних оглядів;

- виробництво лікарських засобів;

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

- організація та участь у з’їздах, конгресах, симпозіумах, науково-практичних конференціях,наукових форумах, круглих столах, семінарах тощо в межах території України та поза її межами;

- видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);

- видавництво учбової та монографічної літератури;

- навчально-методична, науково-дослідницька робота;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

 

     Статут Підприємства:

Статут КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ затверджено рішенням 44 сесії Сватівської районної ради Луганської області7 скликання № 44/6 від 27 лютого 2020 року (додається).

 

     Структура Підприємства:

структура КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (додається).

 

     Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Підприємства:

КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 46717750 грн., у тому числі загального фонду – 44550650 грн., спеціального фонду – 2167100 грн.

 

     Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись з 16 березня 2020 року по 08 квітня 2020 року включно (до 15:00 год.) у кабінеті 222 адміністративного приміщення Сватівської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: майдан Злагоди (пл. Радянська), 25, місто Сватове, Луганська область, 92603.

     Номера телефонів та адреса електронної пошти для довідок: (06471) 3-43-55; 3-19-77; 3-12-68, е-mail:  rajradasvt@ukr.net

     Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

     Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта  громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних  мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

     Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

     Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду  роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

     Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

     Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-  план реформування закладу протягом одного року;

-  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-  пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

     Вимоги до претендента (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 року № 1977):

- громадянство України;

- вища освіта II рівня за ступенем магістра, або вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;

- стаж роботи на керівних посадах – 5 років;

- вільне володіння державною мовою;

- знання Конституції України, законів, постанов, указів, розпоряджень, рішень та інших нормативно-правових актів органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профілю, спеціалізації й особливостей структури закладу охорони здоров’я; податкового та екологічного законодавства; перспектив, вітчизняних і світових тенденцій технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливостей ефективного використання  потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрових ресурсів закладу охорони здоров’я; порядку розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкових методів господарювання та управління; кон’юнктури ринку; порядку укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняних і зарубіжних досягнень науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвіду завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основ економіки, менеджменту, маркетингу, організації виробництва, праці та управління; етики ділового спілкування та ведення переговорів; трудового законодавства, технології інформаційного забезпечення управління, форм та методів роботи із засобами масової інформації; правил ділового етикету; сучасних засобів комунікацій та зв’язку; сучасної наукової літератури та науково-практичної періодики за фахом; методики визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіки менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 

    Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: спільний Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за № 1209/11489 (далі – Наказ).

     Тарифний розряд керівника встановлюється згідно з п. 2.2.1 по ІІІ групі 16 розряду складає 5865,00 грн., , але якщо встановлений оклад нижчий від посадових окладів керівників структурних підрозділів, то застосовується п 1.5 Наказу, відповідно до якого посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я, визначені пунктами 2.1-2.2 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну  категорію, не можуть бути нижчими від посадових окладів керівників структурних підрозділів – лікарів відповідної або нижчої кваліфікації, визначених пунктами 2.1-2.2 з урахуванням підвищення за оперативне втручання, а саме в анестезіологічному відділенні посадовий оклад завідувача складає 9009,00 грн., за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю «організація та управління охороною здоров’я» - п. 2.4.1 посадовий оклад підвищується на 943,80 грн. (вища категорія). Цей порядок встановлення посадових окладів не застосовується для керівників, які не мають кваліфікаційної категорії.

     Згідно з пунктом 2.4.6 Наказу інші підвищення посадових окладів керівним працівникам, за наявності поліклінічних відділень, підвищуються на 15% - 1492,92 грн.

     Посадовий оклад керівника закладу складає 11445,72 грн. (9009, 00+943,80+1492,92).

     За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу.

     Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.

     Виплачується допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки та матеріальна допомога в сумі не більше одного посадового окладу на рік.

 

     Дата і місце проведення конкурсу:

     Проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 13 квітня 2020 року о 14-00 год. у малій залі засідань адміністративного приміщення Сватівської районної ради Луганської області (каб. 309), за адресою: майдан Злагоди (площа Радянська), будинок 25, місто Сватове, Луганська область, 92603.

     Засідання конкурсної комісії із заслуховування конкурсних пропозицій учасників та проведення з ними співбесід відбудеться 16 квітня 2020 року о 13-00 год., у малій залі адміністративного приміщення Сватівської районної ради Луганської області (каб. 309), за адресою: майдан Злагоди (площа Радянська), будинок 25, місто Сватове, Луганська область, 92603.

 

     Додаток 1 - Статут КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (нова редакція)

     Додаток 2 - Структура та штатна чисельність КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2020 рік

 

 

 

 

 

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 05.03.2020 р.

 

 

 

 

 

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 10.01.2020 р.

 Додаток 1 - Статут КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Додаток 2 - Структура та штатна чисельність КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2019 рік

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Сватівська багатопрофільна лікарня" Сватівської районної ради Луганської області